Friday, January 29, 2016

HAO NAN HAO NU

Pogledao sam HAO NAN HAO NU Hou Hsia Hsiena, troslojnu priču koja govori o glumici, njenom radu na ulozi i ličnosti koju igra u filmu. Glumica se nalazi u fazi emotivnog sunovrata, rad je krut i zahtevan, a junakinja koju igra je heroina antijapanskog otpora u Drugom svetskom ratu, u fazi kada se još nije znalo da će komunisti i nacionalisti pocepati Kinu na dva dela.

Hou Hsiao Hsien prikazuje stvari fragmentarno i time praktično dovodi do neumitnog utiska kako nijednu od tri započete priče nije uspeo da u potpunosti prikaže. Otud HAO NAN HAO NU ostaje film vrlo efektnih segmenata, sporadično punih energije i emocije ali ne uspeva da održi konzistentan tonus.

Sama tema rada na filmu je zapravo i ponajmanje eksploatisana, i uprkos tome što tu nema jefitnih preplitanja glumičine ličnosti i lika koji igra, voleo bih da su te dve teme prožetije.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment