Tuesday, January 26, 2016

AMERIKA

Pogledao sam film AMERIKA Vladimira Michaleka. Reč je o ekranizaciji Kafkinog nezavršenog dela koja je u pogledu koncepta adaptacije vrlo konvencionalna ali u samoj realizaciji dosta slaba. Tih godina je izašao i HUDSUCKER PROXY Braće Coen, neuporedivno superiorniji film sa sličnim ključem stilizacije.

Uprkos tome što komičar igra glavnu ulogu u ovoj ekranizaciji inače jednog od najređe ekranizovanih Kafkinih dela, Michalekov film je u potpunosti lišen humora, a da sa druge strane u svom ekspresionističkom ključu nije ni ubojit.

Stilizacija rezultira ponekim dobrim kadrom i to mahom zbog sporadično neverovatno filmičnih lokacija. Likovi ni u jednom trenutku ne uspevaju da profunkcionišu ni na jednom nivou.

Nažalost, čak ni “mitska Amerika” koju je Kafka opisao u svom romanu, kod Michaleka ne dobija svoje obrise. 

Ekranizacija Straubovih koji su adaptirali isto delo ne važi slučajno za kanonsku filmsku preradu AMERIKE.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment