Sunday, December 31, 2023

THE TRIAL OF TONY BLAIR

THE TRIAL OF TONY BLAIR pisao je Alistair Beaton kao satiru o Blairovom padu s vlasti i životu posle toga. Iako sam mislio da sam dosta upoznat sa problematikom, imao sam teškoće da razlučim šta su istinski biografski podaci a šta su izmišljene satirične situacije. Simon Cellan Jones sve režira na jedan vrlo konvencionalan način, kao da je reč o biografiji neke ličnosti i događaju koji opravdava malo "lakši" pristup temi, dakle lepršaviji i komičniji, ali nikada ne dopušta da stvari potonu u grotesku.

Stoga bez pristupa stručnoj literaturi, u gledanju ovog televizijskog filma pre svega mogu da uživaju Britanci i one koji su baš do detalja izučili Blairov životni put.

No, nema sumnje. ovaj televizijski film koji je snimio Channel 4 predstavlja jedan od jačih simbola, Blairovog sunovrata u britanskoj javnosti.

No comments:

Post a Comment