Tuesday, December 26, 2023

DON'T CRY FOR ME SARAJEVO - SUSAN SONTAG U SARAJEVU

Nihad Kreševljaković snimio je dokumentarni televizijski film DON'T CRY FOR ME SARAJEVO - SUSAN SONTAG U SARAJEVU u kom opisuje kako je čuvena američka intelektualka i aktivistkinja došla da režira Beckettovog GODOTa u pozorištu tokom opsade.

Ako ste očekivali da će muslimanski učesnici predstave da se raspištolje sa pričama o Gradu Žrtvi i ostalim obaveznim figurama, nećete biti razočarani. Ali, istovremeno, uprkos odsustvu relevantne arhive, iako je deo procesa slikana Annie Liebovitz kao Sontagicina partnerka, ovo je dosta solidan oral history.

Svi sagovornici su ekspresivni i svaki nudi ponešto korisno.

Stoga, koga zanima ova fusnota iz istorije regionalnog teatra, svakako ovo treba da vidi.

No comments:

Post a Comment