Friday, December 22, 2023

PAL JOEY

George Sidney režirao je adaptaciju poznatog mjuzikla PAL JOEY u kom Frank Sinatra i Kim Novak u punoj formi imaju ljubavni trougao sa Ritom Haworth koja pruža kvalitetne veteranske minute sa klupe.

PAL JOEY nije savršen film. Ima u njemu nekih nedoslednosti, pesme se javljaju i dijegetički i nedijegetički ali to je onako Stari Holivud u punom sjaju. Duhovit i dvosmislen dijalog, vrhunski glumci puni ekspresije i seksepila, pesme koje su u funkciji ali neke od njih su kasnije postale klasici poput THE LADY IS A TRAMP.

George Sidney nije izraziti reditelj koreografisanog mjuzikla. Njegov akcenat je na glumi, na igri glumca tokom pesme, stoga su i plesne numere zapravo vezane za scenu i namerno "umanjene" ograničenjima noćnog kluba. S druge strane, kad su ključne situacije, Sidney ih ipak dobro artikuliše kroz glumačku igru u pesmi. Međutim, meni se čini da ovde možemo reći da je PAL JOEY film u kom dominira klasičniji dramski aspekt.

U tom pogledu je dobro da osim Sinatre, i Kim Novak i Rita Haworth imaju dominantno klasičnije dramske karijere, uz povremene izlete u mjuzikle.

* * * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment