Thursday, October 1, 2015

ŠIŠKA DELUXE

Pogledao sam ŠIŠKU DELUXE Jana Cvitkoviča. Ova komedija slovenačkog venecijanskog laureata nije učinila mnogo da me približi njegovoj poetici iako pretenduje da bude vrlo komunikativno delo. Nažalost, iako ostavljam mogućnost da tu ima nekog lokalnog humora koji ja ne razumem, ovaj film mi deluje kao neko iživljavanje reditelja koji može da radi šta hoće, dohvata se žanra koji ne ceni previše i onda snima koješta. Premijera na festivalu u Montrealu pokazuje da Cvitkovičevo ime nije bilo dovoljno da mu obezbedi neki jači festival.

No comments:

Post a Comment