Saturday, May 23, 2009

MURDER A LA MOD

Pogledao sam De Palmin MURDER A LA MOD.

Ovaj film je značajan pre svega po tome što u sebi objedinjuje dve dominantne tendencije ranog De Palme, a to su godardovski uticaj i hitchcockovski uticaj. Kasnije, on nije imao filmova koji bi ovako eksplicitno objedinjavali te tendencije.

Upravo zahvaljujući toj mešavini, ovaj film i funkcioniše. Od Godarda preuzima ironiju i frenetičnost, kao i cinično bavljenje miljeom exploitation filma, dok od Hitcha preuzima razradu teme, pa čak i neke fetiše koji su živopisani još u knjizi razgovora sa Truffautom.

U stilskom smislu, De Palma već u ovom filmu, i to još za Hitchovog života, pokazuje neke od metoda kojima planira da dopuni i obogati Hitchov već pozamašni opus, a to je uvođenje rašomonski brojnih vizura, zatim korišćenje oniričkih, iracionalnih momenata bez ikakve racionalne zaleđine koju je Hitch ipak imao čak i u svojim najpsihodeličnijim zahvatima.

U tom smislu MURDER A LA MOD iz 1967. godine zapravo anticipira neke De Palmine kasnije klasike, pre svih DRESSED TO KILL recimo, i u širem smislu, rekao bih da je MURDER A LA MOD kao matrica daljeg razvoja njegovog opusa sasvim sigurno ključni De Palmin film rane faze iako je konvencionalno gledanje da su to GREETINGS/HI MOM.

Otud mi je i čudno da je MURDER A LA MOD ovako kasno stigao na piratsku ponudu.

Uprkos svemu što sam napisao, na kraju moram dodati mali disclaimer da je film snimljen kao vrlo indie projekat u Njujorku i da kao takav uprkos Hitchovim uticajima ipak ostaje pre svega godardovski indie projekat sa snažnim začetkom kanonskog De Palme, tako da oni koji očekuju BODY DOUBLE sigurno neće dobiti takav film od MURDER A LA MOD.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment