Tuesday, April 1, 2008

RENDEZ-VOUS

Danas sam pogledao Techineov RENDEZ-VOUS koji mu je doneo nagradu za režiju u Kanu. na scenariju za ovaj film sarađivao je Olivier assayas, tako da bi se moglo reći da je ovaj film veliki reunion kritičara Cahiers du Cinema.

Reč je o ranom Techineu iz 1985. godine u kome su međutim prepoznatljive njegove opsesije spojem seksa i međuljudskih odnosa.

U ovom konkretnom filmu, on se bavi temama seksa, opsesije i umetničkog stvaralaštva. I moglo bi se reći da on te teme obrađuje dosta tanko. Pa ipak, odnos između glavnog junaka i junakinje jeste zanimljiv i nosi film na poseban način, i čini se da je vrlo autentičan za razliku od drugih elemenata filma koji su u najmanju ruku neuverljivi.

Stoga, Techine potpuno pada na svom pretencioznom-filozofskom nivou ali uspeva da snimi vrlo istinitu "malu ljudsku priču". Nažalost, čini mi se da su kritika i festivali progutali sve udice koje im je Techine bacio sa ovim filmom.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment