Sunday, April 6, 2008

STARTER FOR 10

Pogledao sam STARTER FOR 10 Tom Vaughana, courtesy of Ginger.

Ovaj film je jedna od najcenjenijih romantičnih komedija u poslednjih par sezona iako ne mogu da kažem da je taj status iole zaslužila.

Reč je o simpatičnom filmu koji istovremeno pokušava da bude dramski pregnantan a da se oslanja na velike melodramske obrte koji se dešavaju potpuno nepripremljeni i pre bi imali mesto u nekom high concept romcomu nego u ovakvom filmu koji očigledno stavlja karaktere na prvo mesto.

Otud na mikroplanu film pokušava da bude studija karaktera sa jako malo humora a da na makroplanu vođenja priče bude uzbudljiva romantična komedija na liniji čuvenog John Hughesa, koji je i sam često promašivao upravo zbog loše odmerene mešavine drame i komedije.

U konačnom skoru, STARTER FOR 10 je zabavan film, benevolentan, pun velikih muzičkih hitova iz osamdesetih, ali u emotivnom smislu nije zadovoljavajući, i po utisku koji ostavlja na gledaoca takođe deluje podjednako neopredeljeno kao i u domenu stila.

U tom smislu je dosta sličan Schwimmerovom filmu RUN FATBOY RUN koji je ambivalentan na isti način, i što je najvažnije podjednako zaostaje za svojim Workin Title uzorima kao i STARTER FOR 10.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment