Thursday, July 5, 2012

DET OKANDA

Pogledao sam DET OKANDA Michaela Hjortha, zanimljiv film koji se nadovezivao na DOGME postupak u vreme kada je BLAIR WITCH već zgrnuo silne pare sa found footage pristupom. Otud, DET OKANDA izlazi 2000. godine u vreme vrhunca found footage histerije, ali zapravo pripada jednom potpuno drugom stilu.

DET OKANDA ne nudi mnogo više krvoprolića i monstruma od found footage radova ali nudi mnogo više drame među karakterima. Štaviše, glavni adut Hjorthovog filma su karakteri i kroz dobro izgrađene karaktere uspeva da stvori dobar osnov za INVASION OF THE BODY SNATCHERS postavku.

Hjorth je jači u domenu karaktera i stvaranja uznemirujuće atmosfere nego kada dođe do same fizičke akcije. Ovaj niskobudžetni film srećom nikada ni ne pokušava ništa što ne može da postigne, ali svakako da bi bio još bolji i značajniji da je invetivniji u domenu samog užasa sa kojim se junaci suočavaju.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment