Saturday, February 19, 2022

TREAD

TREAD Paula Soleta je vrlo zanimljiv true crime documentary koji veoma zanimljivo secira mentalitetske i kulturalne specifičnosti koje su dovele do jednog od najbizarnijih incidenata u proteklih dvadesetak godina.

Solet govori o slučaju varioca iz Montane koji je posle višegodišnje svađe sa gradskim većnicima u svom mestu i sukoba sa par moćnih porodica odlučio da stavi oklop na jedan bager i poruši gradsku većnicu, kuće svojih neprijatelja i lokalnu novinu koju je smatrao pristrasnom.

Film počinje kao psihološka studija kumulativnog efekta niza događaja u kojoj pratimo nešto što kreće kao maltene proizačan komunalni spor, potom se pretvara u moćan psihološki okidač da bi sve degenerisalo maltene folksy exploitation film sedamdesetih.

Međutim, sve što liči na "igrani film" u ovoj priči svakako jeste inspirisano kulturnim modelom koji su jednim delom gradili i filmovi, tako da taj epitet ovde ima konkretan smisao.

Da li bi ovaj domaćin na ovaj način odlepio i na nekom drugom mestu, ne znam, ali Montana je definitivno sa svojim kaubojskim individualizmom, okrenutosti samom sebi, autonomiji itd. doprinela da čovek oseti puno pravo da uzme pravdu u svoje ruke i da je sprovede na način koji se neumitno mora medijski ispratiti, uz svesno žrtvovanje na oltaru vlastite deluzije o pravednosti.

Dakle, ovaj čovek je sasvim sigurno imao određenu mentalnu predispoziciju da napravi problem ali ga je na ovaj način jedino mogao napraviti na tom mestu gde su neke većma prazne priče odjednom kroz njegov gest postale stvarnost.

Soletov film je raskošan, sa dobrim rekonstrukcijama koje su brojne i jako zanimljviim arhivskim materijalom. Ova produkcija Douga Limana ima high gloss ali i autorski integritet.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment