Saturday, February 19, 2022

THE LEDGE

Howard J. Ford je snimao film THE LEDGE na lokacijama u Srbiji pa mi utoliko nije žao što sam ga pogledao. Inače, mimo tog aspekta "Stranaca u raju", ovo je jedan veoma slab film, neosmišljen i veoma površno izveden na svakom nivou.

No comments:

Post a Comment