Saturday, February 12, 2022

SHERLOCK: A CASE OF EVIL

SHERLOCK Grahama Theakstona po scenariju Piersa Ashwortha bio je backdoor pilot za seriju na USA Networku ali je na kraju završio u formi TV filma jer serija nije zaživela. James D'Arcy je dobio ulogu Holmesa a Vincent D'Onofrio je bio zanimljiv izbor za Moriartyja u ovoj ekranizaciji smeštenoj u tačnu epohu iz koje znamo ovog junaka ali sa određenim modernizacijama.

Ashworth je napravio neke slobode u odnosu na zaplet a sve sa ciljem da modernizuje Holmesa, ne onoliko radikalno kako je to uradio Guy Ritchie nekoliko godina kasnije, ali sa sličnom namerom. Njegov Holmes je mišićaviji, sa više nasilja, više krvi, i jednim dahom naknadne pameti gde likovi tobože slučajno anticipiraju neke stvari koje će se kao vidovi kriminala pojaviti kasnije. Tako recimo Moriarty ima plan da prodaje modifikovani opijum, neku preteču heroina a Holmes ga pita kako će se zvati taj vid kriminala, "drug dealer", i takvih namigivanja savremenoj publici ima na više mesta. Na nekim detaljima pak Ashworth preuzima cele deonice Doyleovog dijaloga i očigledno je obratio posebnu pažnju na to kako će komunicirati sa ljubiteljima i poznavaocima.

Umesto funkcionisanja u paru, odnosno dinamike moći između Holmesa i Watsona koja je da tako kažemo ključna u svim ekranizacijama ovde su oni mahom razdvojeni i doktor radi za Scotland Yard i tek treba - verovatno u seriji koja se nikada nije desila - da krene da radi sa Holmesom. Paradoksalno, manjak te dinamike, umanjuje utisak dedukcije i SHERLOCK, poznat još i kao A CASE OF EVIL, relativno slabo drži pažnju u drugom činu, jednim delom jer su likovi žena bledi pošto nijedna nije Irene Adler.

Ne mogu da kažem da je verzija sa D'Arcyjem neka izgubljena vizija Holmesa, kao što je bila ona mitska sa Fryem i Lauriejem, ali isto tako ne mislim da ni da je ono što je pokušala ova serija nekakva blasfemija. Ashworth je pisac koji je okrenut temama u epohi i klasičnim delima, pisao je neke zanimljive filmove u tom ključu kao što je Landisov BURKE AND HARE i neke slabije kao što je BLITHE SPIRITS, ali u temi je, i možda je imao neke zanimljive razvoje na umu. Serija se nije desila, ali ovaj backdoor pilot je ostao kao njeno predstavljanje u formi TV filma, i danas ipak deluje deplasirano ako imamo u vidu šta se sve ubrzo na filmu i televiziji desilo sa Holmesom.

No comments:

Post a Comment