Saturday, February 26, 2022

AN ANNAPOLIS STORY

AN ANNAPOLIS STORY Dona Siegela je nažalost osrednji primer melodrame smeštene u vojnu školu. Ova melodrama Allied Artista jako zaostaje za egzekucijom pa i glamurom Warnerovog THE GIRL HE LEFT BEHIND sa Tab Hunterom izašlog samo godinu dana kasnije.

Siegel efikasno vodi ovu priču ali reklo bi se da mu je zanimljiviji ratni koji je sporedni od ljubavnog dela koji je glavni, i na kraju film ostaje efikasan ali bled.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment