Thursday, February 10, 2022

SCHONZEIT FUR FUCHSE

SCHONZEIT FUR FUCHSE Petera Schamonija je nemački film iz 1966. koji nagoveštava poetiku Novog nemačkog filma kroz priču o dvojici nezadovoljnih mladih ljudi koji ne mogu da nađu svoje mesto u svetu koji su oblikovali njihovi roditelji, u moralnom i društvenom okviru koji im smeta ali protiv kog nemau snage da se odupru. Dakle, jedna konkretna priča koja se javlja manje-više u svakoj generaciji. Film je baziran na romanu Guntera Seurena i Schamoni ga realizuje energično sa veoma dinamičnom crno-belom fotografijom Josta Vacanoa koja prati likove u veoma bogatim mizanscenima, sa razrađenim drugim planom i dubinok kadra i sjajno iskorišćenim zatečenim objektima. Schamoni nažalost nije napravio značajniju karijeru kao reditelj celovečernjih igranih filmova.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment