Saturday, December 11, 2021

THE FOREVER PURGE

THE FOREVER PURGE Everarda Gouta i po scenariju autora franšize Jamesa DeMonaca prikazuje tačku u kojoj Purge više ne može da se ograniči na jednu noć i otima se od kontrole New Founding Fathersa prelazeći u ruke rasista koji prave Purge Ever After sa idejom da u rasnom ratu istrebe sve koji nisu belci.

Ako je ovo završni film u serijalu, onda ga svakako zaključuje u velikom stilu, punokrvnim rasnim ratom, prelazeći iz jednog satiričnog high concepta o kulturi naslja u njegovu završnicu a to je nasilje koje se otima kontroli i služi za razrešavanje jedne od tenzija modernog američkog društva.

Goutova režija je visokoestetizovana i film ceo prvi čin investira u postavljanje likova, ali kada ta ekspozicija prođe, ulazimo u predeo neprekidne akcije i tenzije u kojoj se skromnim sredstvima zaista uspešno dočarava opšti rasni rat.

Podela je efektna, uprkos tome što nema očiglednih zvezda, čak ni kalibra Ethana Hawkea kao prvi film, pa ni raznih televizijskih faca kao kasniji filmovi. 

PURGE je jedan od retkih serijala koji je napredovao iz filma u film. Meni je tako prvi sa kojim je sve krenulo nekako ostao najslabiji, a predstavio je i niz novih i zanimljivih reditelja. Gout je svakako jedan od njih.

THE FOREVER PURGE je film koji svakako može biti zanimljiv i onima koji nisu do sada pratili serijal, kao jedna direktna politička priča u formi žanrovskog filma, otvorena, senzacionalistička i bezobrazna.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment