Tuesday, December 21, 2021

LA NARANJA PROHIBIDA

LA NARANJA PROHIBIDA Pedra Gonzaleza Bermudeza je veoma zanimljiv dokumentarni film o peripetijama koje je imao Kubrickov klasik A CLOCKWORK ORANGE na putu do prikazivanja u Španiji, ali i o fenomenu tog filma kako lokalno tako i globalno.

Sama priča o zaobilaženju španske cenzure i raznim Kubrickovim predomišljanjima je izuzetno uzbudljiva, a činjenica da je tabu oko ovog filma bio toliko jak da je u Španiji čak i snimljen rip-off pre izlaska originala je fascinantna.

U završnici, imamo kodu koja je donela jednu očiglednu poentu pa delu publike može smetati - a to je susret savremene publike sa Kubrickovim remek-delom gde ono uspeva da ih iznenadi, da ih pokrene, neki ga cene, neki za njega ni ne znaju, ali svima je to ipak samo još jedan lako dostupan film.

Autori na kraju ulaze u kontemplaciju da li bi danas bilo moguće snimiti takav film i zaključuju da ne bi, možda ne striktno formalno koliko na nivou fenomena gde je ostao neponovljiv.

* * * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment