Saturday, December 18, 2021

CANDYMAN: DAY OF THE DEAD

CANDYMAN: DAY OF THE DEAD Turija Meyera je prvi DTV nastavak CANDYMANa i treći deo sveukupno, izašao 1999. godine. Dakle, ovo je film iz post-SCREAM faze razvoja horora, i iz nje nosi generalno manekensku podelu koja bi pre priličila nekom teen slasheru. I onomad i sada, DAY OF THE DEAD više obećava nego što pruža. Za razliku od Condona, Meyer - koji će kasnije izrasti u solidnog televizijskog profesionalca - deluje kao da bolje vlada nekim neposrednijim žanrovskim stilemama, i DAY OF THE DEAD nagoveštava da će biti konkretniji kao slasher a onda se upliće u vlastitu priču koja sama po sebi nije nezanimljiva ali nema glumce koji mogu da je iznesu jer su kompetentniji da beže i da vrište nego da se nešto uživljavaju.

U tom pogledu, priča o naslednici slikara koji je ubijen i pretvoren u Candymana i novoj aktivaciji kletve tokom prikazivanja njegove izložbe na kojoj galerista želi da eksploatiše urbanu legendu a umetnost ostavlja po strani, zaista ostavlja prostor za esej pod naslovom SLIKARSTVO U SERIJALU CANDYMAN jer se u sve to kreće iz romantične priče high gothic rukopisa o slikaru crncu koji se zaljubio u belu veleposednicu koju je portretisao, u drugom delu su slike tretirane kao nasledstvo/ umetnine, u trećem je to već štafelajno slikarstvo koje se izlaže ali uz definisanje konteksta u kom se reaktuelizuje dočim u novom filmu imamo modernu umetničku praksu i umetnika koji kada njegovo delo više ne može da generiše lepotu mora da svoje telo investira u umetnost i angažman. No, to sa telom i delom jeste na neki način lajtmotiv sva četiri filma ali je kroz prizmu moderne umetnosti najbolje artikulisano u četvrtom delu odnosno novom filmu.

Turi Meyer uspeva da ovo nekako izvede od početka do kraja, ali nažalost ne uspeva da se izdigne iznad rešenja svojih prethodnika, a ni da ih dostigne. Međutim, ono što čisto na nivou priče jako onemogućuje ovaj film jeste tendencija da se struktura suočavanja junakinje sa misterijom ponavlja sa manjkom efikasnosti koja bi morala postojati u trećem delu.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment