Thursday, December 30, 2021

PROLEĆNA PESMA

PROLEĆNA PESMA Natalije Avramović prikazana je premijerno na FESTu 2021. godine i reč je o crno-belom filmu koji se nadovezuje na estetiku koju su prethodno već nosili radovi Momira Miloševića i Marine Radmilac. U tom smislu zanimljivo je da FEST ima i odgajenu poetiku lokalnih autora od trenutka kada je u toku mandata Jugoslava Pantelića i Mladena Đorđevića uveo selekciju Garažnog filma. Činjenica je da festivali vrlo česno umeju da se ispostave i kao podsticaj za otvaranja nekih poetika ili njihovo gajenje, ali je to bilo skoro neočekivano za FEST koji u principu nije važio za bitno mesto premijera naših filmova. U međuvremenu je t i postao i to baš u ovoj klasi art house, praktično no budget radova.


U tom domenu, PROLEĆNA PESMA spada u grupu estetizovanijih radova, zahvaljujući fotografiji Dimitrija Jokovića i zanimljivoj mešavini glumaca različitih profila u glumačkoj podeli.


Sam film je pre svega studija lika, film-stanja, u kom se junakinji dešava serija događaja kroz koje ona artikuliše svoj problem i to je poetika koja je već desetak godina pristuna u filmovima naših ženskih autora, pa se PROLEĆNA PESMA lako uklapa u taj kanon, mahom potekao iz studentskog filma, ali i sa nekoliko dugometražnih predstavnika.


No comments:

Post a Comment