Monday, February 22, 2021

PORNO

Keola Racela je imao zanimljivu premisu i odličnu lokaicju kada se upustio u pravljenje filma PORNO. Nažalost, ono što je rezultat ima problem u onome što muči mnoge savremene horore. U filmu je (skoro) sve dobro sem onoga što je najvažnije a to je sama strava.


Ovog puta imamo bioskop u Teksasu 1992. godine, i nekoliko mladih zaposlenih ljudi punih hormona koji otkrivaju da postoje skrivene odaje u podrumu bioskopa u kojoj se krije opskurna filmska kopija nečega što izgleda kao film Kennetha Angera ali kreće kao pornić i ima neku vrstu okultnih moći.


I manje-više dok se film ne nađe u predelu strave deluje kao simpatična indie parfraza MATINEEa Joe Dantea sa nešto nastinessa ali onda sve ono što treba da horor ispada bezveze i razočaravajuće, ne samo u realizaciji, koja generalno u svim aspektima filma i nije rđava već prosto u tome što je ta potencijalna strava nekoherentna i što je to na kraju jedno veliko koješta.


Keola Racela je sa svojim scenaristima verovatno želeo da pristupi stravi na jedan fundamentalni način, da ona bude iracionalna, da se ne može predvideti kuda sve vodi, da ne bude šematizovana i mehanička, i na kraju se pretvorila u proizvoljnost pa se tako ređaju posednutosti, sakaćenja, ovaploćenja strahova i fantazija, sve do tačke kada više ne znamo šta je spektralna pojava a šta ne, i u toj konfuziji se nažalost gubi inače dosta pristojno glumljen i sastavljen film.


PORNO je Cinestate produkcija, i u nekom ideološkom pogledu ne donosi ništa provokativno, to se od njega ne očekuje. Fangoria je takođe stavila svoj seal of approval, i ovaj film po profilu, pa i pojedinim segmentima realizacije zaslužuje podršku, međutim, previše je omašio u najtežem delu da bi je opravdao. 


* * 1/2 / * * * *


No comments:

Post a Comment