Saturday, September 12, 2020

GOVORI DA BIH TE VIDEO

GOVORI DA BIH TE VIDEO Marije Stojnić je dokumentarni film o Radio Beogradu o slikama i zvucima koji se mogu percipirati u toj zgradi.

Marija Stojnić sa svojom ekipom ulazi u jednu eksperimentalnu formu i to kroz različite montažne spojeve slike i zvuka ali i kroz intervencije na slici i zvuku. U tom smiislu, kao delo vezano za određeni prostor i delatnost, ovaj ima film svoju naraciju, ima ne samo prostor, prizore i zvuke već i ljude u kadru, ali niko od njih je protagonista u klasičnom smilu ali grade narativ, hteli to ili ne.

U tom filmu taj monumentalni prostor sa velikim diverzitetom programskih aktivnosti i ogromnim brojem zaposlenih biva tretiran kao utilitarni spomenik “koji živi”, a spomenik i jeste, jednom odnosu prema medijima koji više ne postoji jer tehnička demokratizacija realizacije programa, uprkos nagoveštajima sa B92 na kraju nije dala rezultate i RTS je ostao bastion svega što koliko-toliko ima smisla na našem radiju.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment