Sunday, June 8, 2008

BE KIND REWIND

Pogledao sam BE KIND REWIND Michel Gondryja, courtesy of Ginger.

Nism gledao SCIENCE OF SLEEP, tako da ne znam koliku bi težinu imala moja izjava da mi je ovo najbolji Gondryjev film. Međutim, od svih koje sam gledao, ovo je film koji ima najveći emotivni odjek, uprkos tome što je reč o ciničnom istraživanju politika pop kulture, i iako su naslovi poput SPOTLESS MIND imali postavke sa većom emotivnom pregnantnošću.

Gondryjev rad na filmu smatram polovično uspešnim. Očigledno je da Gondry pokušava da u film unese neku oneobičenost koja mahom nema pokriće, i da koliko god je njegova ekscentričnost imala komercijalnu funkciju u muzičkim klipovima, ovde dobije neku hermetičnu dimenziju. Međutim, on u tome preteruje, mešajući bajkovite sižee i gotovo pozorišni minimalizam u inscenaciji dramksih scena. Sasvim je jasno da bi spajanja dve stilizacije bilo lobovanje, da hiperstiolizovan koncept spojen sa hiperstilizovanim rediteljskim konceptom može potpuno dotući film, međutim Gondryjev dramski pseudo-realizam takođe stoji kao neka vrsta intenzivne stilizacije, i promašuje na sasvim drugi način.

Ni u BE KIND REWIND Gondry objektivno nije uspeo da popravi svoje nedostatke. Međutim, posle DAVE CHAPPELLE'S BLOCK PARTY Gondry je ostao zaražen grassroots, community duhom, jednom emocijom prilično čestom na filmu, u "običnom" filmu, i donosi je u svoje novo ostvarenje. zahvaljujući tome BE KIND REWIND dobija jednu nepatvorenu emociju i konačno glealac ima nešto sa čime može da se identifikuje na neki način.

S druge strane, priča sa VHS kasetama, meni kao VHS entuzijasti nosi određenu težinu i nudi reformu nostalgije za decu osamdesetih i devedesetih. Kao što je CINEMA PARADISO, naravno dosta lažna elegija za bioskopom, tako hje BE KIND REWIND elegija za VHSom.

S druge srane naslovi koji se rimejkuju, predstavljaju film osamdesetih i devedesetih koje nezavisno od žanra, naknadne pameti, kvaliteta, sličnosti sa njegovom poetikom, Gondry tretira kao pozitivne kulturne artefakte, kao movie, dela koja mogu da mobilišu gledaoce, i što je još važnije inspirišu nastanak novih filmova.

Gondry jasno razdvaja dela od industrije što je naročito duhovito u sceni kada dođu pravnici da ih tuže u ime holivudskih studija jer su rimejkujući holivudske blokbastere oštetili industriju za tri milijarde dolara. Iako u suštini naravno ovo što rade junaci BE KIND REWIND nema veze sa piraterijom, prikaz njihove situacije i problema je najzad simpatično viđenje kršenja copyrighta kao društveno korisne aktivnosti.

Kad smo već kod korporacija, važno je naglasiti da je BE KIND REWIND jedan od poslednjih filmova koje je uradio New Line dok je još bio autonoman. U tom smislu, upravo ovako bizaran film pokazuje autentični duh ovog studija. Još je zanimlivije to što se u filmu dosta rimejkuju njihovi filmovi, izgubljeni lasici poput HAPPY CAMPERS, koji najzad biva pomenut ili opskurni naslovi poput čuvenog MAN'S BEST FRIEND Johna Lafie

Naravno, u New Line univerzumu, BE KIND REWIND je na granici off projekta. New Line ga je radio u Americi i kanadi a Focus je eksploatisao ostatak sveta.

Iz srpske vizure, Gondry sa svojom reputacijom deluje gotovo dekadentno i licemerno u ovakvoj afirmaciji DIY koncepcije. Međutim, mislim da ovaj film nosi dosta enerije koju može preneti pre svega filmmejkerima.

Što se ostalih tiče, mislim da će njima nedostaci ovog filma biti upadljiviji i da će dominirati njihovim utiscima.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment