Saturday, August 20, 2016

IMPERIUM

Pogledao sam IMPERIUM Daniela Ragussisa, novi pokušaj Daniela Radcliffea da izgradi karijeru posle Harry Pottera. Neki od filmova koje je snimio posle Pottera su bili odlični, pre svih VICTOR FRANKENSTEIN, međutim čini se da je uspeh mahom izmakao tom dosta bogatom izboru zanimljivo profilisanih projekata. Uprkos tome što ne mogu da kažem da je Radcliffe bio najslabija tačka bilo kog filma koji je radio posle Pottera, nesporno je da u određenom smislu pati od sindroma Michael J. Foxa, da izgleda kao glumac koji je dobio ulogu isključivo zbog svog minulog rada u nekom drugom uspešnom serijalu.

IMPERIUM je vrlo mlak triler o infiltraciji mladog FBI agenta među virdžinijske neonaciste. Najveći kvalitet filma je što sempluje razne varijante ekstremno desnog Leaderless Resistancea u Americi koji uspeva da ujedini ljude sa najraznolikijim ekstremističkim ideologijama. Daniel Radcliffe je kao i inače, prilično solidan u glavnoj uloci ali nažalost scenario koji su napisali reditelj Ragussis i Michael German ne uspeva da nadgradi zanimljivu premisu.

Štaviše, u strukturalnom pogledu, IMPERIUMu nedostaju barem dva ključna tropa ove vrste filma - situacija u kojoj infiltrator oseti lojalonost prema grupi sa kojom se povezao i zbog toga ugrozi misiju, i situacija u kojoj biva doveden u opasnost da bude oktriven, uključujući samo oktrivanje. Praktično, u IMPERIUMu postoji samo vrlo kratka situacija bazirana na oktrivanju infiltratora, ali pravog suspensea zapravo nema.

Ipak, ne možemo reći da je Ragussisov i Germanov film bez pravih iznenađenja. Samim tim je šteta što lucidno Veliko Iznenađenje nije ispraženo onim stvarima koje naprosto očekujemo u ovakvom filmu.

Ragussisova režija je sigurna u svakom smislu ali neupečatljiva, pa ne čudi da je VOD primarno tržište za IMPERIUM, film koji će na kraju krajeva pravo ishodište i imati na malom ekranu.

Završnica filma je opterećena slanjem poruka i političkom korektnošću, ali kao i uvek kada se tretiraju nacistički simboli, autori su osetili potrebu da ne rizikuju sa pogrešnom interpretacijom filma. 

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment