Thursday, July 1, 2010

THE ENORMOUS SPACE

Pogledao sam adaptaciju Ballardove priče THE ENORMOUS SPACE koju je napisao i režirao Richard Curson Smith, iskusni britanski televizijski reditelj. Ova adaptacija je uglavnom bazirana na Ballardovoj priči ali su u nju uneti elementi i nekih drugih njegovih radova.

Reč je o jednočasovnom televizijskom filmu koji uspeva da se izbori sa vrlo komplikovanim high conceptom a to je da govori o jednom čoveku zarobljenom u jednoj najobičnojoj kući. Antony Sher je uradio odličan posao u glavnoj ulozi naučnika koji polako gubi razum, a scene u kojima se glavnom junaku silom prilika ipak pridruži partner služe kao odmorišta u ovoj dosta radikalnoj postavci.

Curson Smith u suštini dobro zarobljava Ballardovu opsesivnu temu ponovnog promišljanja savremenih svakodnevnih ambijenata, njihovog truljenja ili pretećeg karaktera. Isto tako, ekranizacijom ove potentne ali suštinski ne toliko filmične priče, samo pokazuje koliko bi neke druge knjige iz ove Ballardove faze bile interesantne za filmovanje.

Curson Smith pre svega stavlja akcenat na Shera kao glumca, ali HOME je prosto koncept koji vapi za ozbiljnim vizuelnim rešenjima i Curson Smith ih realizuje u jednom vrlo uspelom ključu.

BBC Four uopšte nema problem ni sa hermetičnošću ovog projekta ni sa prisustvom horor elemenata koji su kao i uvek kod Ballarda izraženiji kroz krizu junakove ličnosti nego kroz tipične ripper elemente (premda ima i toga) tako da HOME zaista prevazilazi domen tipične televizijske adaptacije literarnog klasika, ili zabave, i nesumnjivo je reč o art house ostvarenju. Ako imamo u vidu da je nastalo za televiziju, to ovaj projekat čini još ekskluzivnijim i fascinantnijim.

No comments:

Post a Comment