Thursday, March 30, 2023

MY SALINGER YEAR

Philippe Falardeu snimio je film MY SALINGER YEAR, dramediju smeštenu u svet njujorškog izdavaštva koja je povremeno upoređivana sa DEVIL WEARS PRADA.

Falardeu ima određenih sličnosti sa Frankelovim filmom, u glavnoj ulozi je Margaret Qualley koja jeste u fazi cementiranja statusa zvezde kao Anne Hathaway onomad i ponudila je izuzetno harizmatičan nastup kao Joanna Rakoff, stvarna ličnost, nekada mlada spisateljica koja je radila kao asistentkinja u kući koja je zastupala Salingera. Isto tako Sigourney Weaver igra ulogu donekle sličnu onoj kakvu je imala Meryl Streep u PRADI, sa sličnom dinamikom moći.

Međutim, PRADA je s jedne strane mnogo veseliji i uostalom fikcionalan film koji se ne bavi istinitom pričom, s druge strane Frankel je uspeo da izgradi mnogo veću dinamiku nego Falardeu. MY SALINGER YEAR ima sve sem dinamike - nema jakih uspona i padova, nema modulacije u intenzitetu odnosa, stvari se kreću u jednom dosta suženom rasponu emocija, i Falaredeu to uspeva da razigra nekim rešenjima, nekim oniričkim pasažima i film na kraju uspeva da funkcioniše, no nema onu organsku snagu PRADE.

Margaret Qualley je sjajna u glavnoj ulozi, a Sigourney Weaver uspeva da postigne sve ono što i Meryl Streep kod Frankela, samo sa manje persiflaže, tako da njih dve uspevaju da iznesu ovaj film. Međutim, ni na jednu od ove dve karijere, SALINGE YEAR neće imati efekat PRADE jer su glumice ipak bitno snažnije od samog filma.

No, istinita priča sigurno sama po sebi nosi ograničenja. Ako imamo sve to u vidu, rezultat je ipak solidan.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment