Friday, March 3, 2023

SICCITA

Paolo Virzi snimio je film SICCITA kao svoju reakciju na Covid i već na osnovu toga možemo reći da je ova pandemija imala vrlo gadne posledice.

SICCITA je smeštena u blisku budućnost u kojoj je nastupila teška suša i godinama kiša nije pala u Rimu. Ljudi su žedni, fontane i bazeni ne rade, čeka se potop.

I onda u tome imamo neke priče nekih raznih likova koji imaju tako neke svoje prozaične priče koje sa tom premisom i imaju i nemaju veze.

Virzijev film pokušava da bude elegantno izveden ali u tome uspeva tek povremeno u vizuelnom pogledu. Sve ostalo je zaista skromno.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment