Monday, May 9, 2022

OZYMANDIAS

OZYMANDIAS Miše Antadzea je nažalost maltene studentski rad o Staljinovom rodnom mestu kao muzealizovanoj vukojebini u kojoj se mogu videti njegove statue koje su inače u Gruziji od 2011. zabranjene kao i drugi sovjetski simboli.

Antadze pokušava da napravi atmosferičan-opservacioni dokumentarac ali na tom putu zakači svako zamislivo opšte mesto.

No comments:

Post a Comment