Friday, May 6, 2022

ONE DAY

ONE DAY je adaptacija romana Davida Nichollsa iz pera samog književnika koju je kao svoj do sada najzreliji film režirala Lone Scherfig. Ovaj literarni predložak nametnuo je dosta izazova, prvo ljubavnu priču koja se prostire kroz par dekada, sa junacima koji su suđeni jedno drugom ali su u vezama sa drugim ljudima gde je vrlo kompleksno ispratiti brojne događaje a da se usput izgrade atmosfera i odnosi, te da se glavna nit očuva. Zatim, film u završnom actu ima jedan krupan preokret koji mu donekle menja žanrovski predznak iako ostaje u okvirima ljubavnog filma sa čime se takođe treba izboriti, a što gotovo sigurno ne bi bio izbor scenariste nekog originalnog filmskog predloška.

Ipak, Nicholls i Lone nalaze put kako da to savladaju, i to na način da pričaju priču u jednom generalnom kontinuitetu unutar likova i njihovih odnosa s tim što se vremena prosto menjaju kroz natpis na ekranu, i naravno ta promena se oseća i u dešavanjima ali nema radikalnih rezova u kojima nam nameću da se promenila epoha i sl. Dakle, tajna funkcionisanja ovog tilma i toga što jednu u suštini formalno složenu ali suštinski jednostavnu priču uspeva da efektno izloži jeste u tome što prepoznaje ono što je važno a to je suštinski jednostavan segment.

To ne znači da nema formalnih bravura, vidljivih formalnih intervencija itd. kao i da film nije vizuelno veoma artikulisan što smo i očekivali od Lone Scherfig. Promena epoha podrazumeva i slike popularne kulture i načina života, i tu Lone nalazi način da sve to prožme sa junacima i njihovim situacijama i nikada ne pretvori film u nametljivo katalogizovanje popularne kutlture.

Jim Sturgess u glavnoj ulozi pomalo kanališe mladog Jarvisa Cockera a Anne Hathaway donosi full holivudsku harizmu kao njegova sudbinska partnerka, i maksimalno je raspoložena za nadigravanje uz svu harizmu koju inače donosi i ima.

Film je postigao mnogo veći uspeh van SAD nego tamo, a kako su likovi Britanci uprkos tome što je Anne Hathaway holivudska zvezda, može se reći da je ovo ipak kod njih i tretirano kao strani film. Kritika ga je mnogo slabije prihvatila nego što je realan domet filma i samim tim zaslužuje novu procenu.

* * * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment