Sunday, May 29, 2022

ANIMALES SIN COLLAR

ANIMALES SIN COLLAR Jote Linaresa je film o koji sam se možda ogrešio, ali zaista nisam uspeo ni na jednom nivou da se "ukačim" sa njim, ni da pratim priču, ni da se vežem za likove, pa iskreno, čak ni da ih razlikujem. Pošto je moja teškoća da ispratim ovaj film bila maltene na nivou sposobnosti opažanja, možda je zaista bilo do mene, možda nisam bio u adekvatnom stanju za gledanje filma, iako je ovaj naslov već neko vreme bio na mojoj listi za gledanje, i radovao sam mu se.

U svakom slučaju, možda je Jota Linares i snimio film koji može da se pogleda i isprati, ali gotovo sam siguran da nije i više od toga.

No comments:

Post a Comment