Saturday, December 23, 2017

THE PRINCE AND THE DYBBUK

THE PRINCE AND THE DYBBUK Elwire Niewiere i Piotra Rosolowskog je dokumentarni film o Michalu Waszynskom, samozvanom poljskom princu koji se pre rata u Poljskoj uspešno bavio filmom a potom posle Drugog svetskog rata u Italiji radio nadalje kao reditelj ali i producent na holivudskim filmovima.

Neiwiera i Rosolowski se bave pre svega time ko je bio Waszynski, otkrivaju šta je njegovo poreklo i pokušavaju da prodru do istine o tome šta je zapravo bila njegova ličnost, ko je on bio u stvari. Malo je reći da je Waszynski vodio lažni život i na mnogo nivoa i da je za mnoge od svojih najbližih ljudi ostao nepoznanica do tačke da su im sami dokumentaristi otkrivali istine o njemu.

Mnogi od ljudi koji nisu znali sve o Waszynskom nisu doduše ni pokušavali da proniknu u te detalje, ali su neki kojima je on bio jako važan takođe bili zatečeni otkrićima.

Iza fasade avanturiste, skrivenog iza lažnih identiteta ipak ostao je jedan sakriven i verovatno duboko nesrećan čovek. U tom smislu ovo je jedan od onih filmova koji prokauje da iza priča o avanturističkom duhu ljudi sakrivenih iza lažnih identiteta često leže traumatizovani i zapravo neostvareni ljudi.

Michal Waszynski verovatno jeste fusnota u istoriji filma ali autori uspevaju da u ovom filmu približe i njegovu životnu i umetničku dimenziju, usput hvatajući duh vremena, vrlo svedenim i decentnim sredstvima.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment