Monday, March 28, 2016

O HOMEM DO FUTURO

O HOMEM DO FUTURO Claudia Torresa je romantični SF sa elementima komedija u kome Wagner Moura igra naučnika koji uspeva da izmisli vremeplov kao nusprodukt potrage za revolucionarnim izvorom energije i koristi ga ne bi li “popravio svoj život” i uspostavio odnos sa fatalnom ženom iz svoje prošlosti.

Putovanje kroz vreme međutim donosi razna iskušenja, otvara mu mogućnost da se obogati, ali i da izgubi svoj moralni i ljudski kompas.

Premisa je već dosta trošena i Claudio Torres je tehnički prilično dobro koristi. Ipak, ono što se javlja kao problem jeste što i sam film kao i junak koristi ozbiljan hardver da bi prikazao jednu prilično prozaičnu priču koja nažalost u sebi nema onu “težinu” koju bi tako moćna sredstva trebalo da tretiraju.

Claudio Torres je snimio glossy film, na vrlo visokom produkcionom nivou, a priča naprosto nema tako visoke oktane kao ono čime je pokušao da je izvede. Stoga, deluje kao da rediteljeva tehnička kompetencija pa i glumake moći Wagnera Moure umnogome nadilaze samu supstancu predloška.

Ipak za fanove SFa i filmova o hronomociji, O HOMEM DO FUTURO jeste zanimljivo razbijanje angloameričke hegemonije. 

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment