Monday, March 21, 2016

NINA FOREVER

Pogledao sam NINA FOREVER Chrisa i Bena Blainea. Ovaj rediteljski dvojac je do sada radio kratke igrane filmove a jedan je imao iskustvo i kao montažer na zanimljivim BBCjevim serijama. Nažalost, zavidna veština koju su pokazali u realizaciji ove priče, pala je u senku tanke premise koju nisu uspeli da isteraju.

Sama premisa pokojne devojke koja se javlja momku dok pokušava da nađe novu je prilično trošena, doduše ne na ovako visceralan način kao kod Blaineovih. Nažalost, vrlo vibrantan prikaz telesnosti, i u formi erosa i u formi tanatosa ubrzo postaje repetitivan. U tom ponavljanju počinju da se iscrpljuju čulnost i telesnost i već na pola filma NINA FOREVER deluje kao delo sa deficitom ideja.

Dok Blaineovi bez sumnje imaju “zanat u rukama”, očigledno da im osmišljavanje priče, ni na nivou premise, ni scenaristička razrada nisu jača strana. NINA FOREVER zbog vešte realizacije ostaje film koji je povremeno na granici da zaista postigne nešto zanimljivo ali na kraju, kada se podvuče crta, ne postiže svoj cilj. 

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment