Tuesday, February 10, 2015

BRIGHT YOUNG THINGS

Pogledao sam BRIGHT YOUNG THINGS, prvi i za sada jedini celovečernji film koji je režirao Stephen Fry. Reč je o moćnom redteljskom i scenarističkom debiju, adaptaciji romana Evelyna Waugha u kom je ovaj pisac napisao priču o grupi mlade “londonske mladeži”, racionalne prema ljubavi i idealistične prema novcu koja provodi vreme u dakadentnim provodima u osvit Drugog svetskog rata. Fry u ovom romanu prepoznaje više slojeva, od naravno jasno čitljive dekadencije koja prethodi velikoj tragediji sve do nekih elemenata koji čine da se ova priča lako transponuje u današnje doba a to je period tabloida, celebrityja i hedonističkih uživanja.

U tom pogledu, Fry smešta film u epohu ali ga režira “moderno”, bez ukočenosti svojstvene inscenacijama epohe, sa puno pokreta kamere, puno kretanja u kadru, i film postepeno postaje sve mirniji prateći puls priče, odnosno laganog suočavanja junaka sa posledicama vlastite lakomislenosti.

Roman VILE BODIES se ne smatra ključnim Waughovim delom, ali Fry je snimio film koji je svakako njegova ključna ekranizacija upravo zato što je sebi uzeo dosta slobode u pogledu rediteljskog postupka, i odmakao se od uzdržanog i akademskog pristupa.

U celoj tom vizuelnom i mizanscenskom intenzitetu, Fry ne gubi iz vida ni emociju ni smisao za humor koji je naizmenično starinski ali i vrlo moderan, sa obiljem dramske ironije. Stephen Campbell Moore i Emily Mortimer u glavnim ulogama su okruženi upečatljivim glumcima poput Davida Tennanta, Michaela Sheena, Dana Aykroyda, Stockard Channing i Jima Broadbenta, ali uspevaju da se izbore za mesto svojih likova i odnosa unutar celine.

Fry u rediteljskom pogledu ne gađa povišeni realizam iako ga postiže intenzivnijim pokretima kamere koji pokrivaju veći ugao lokacije pa samim tim i asociraju na realističnije postupke. Štaviše za glumu se može reći da najbliža tradiciji screwballa, ali drugačiji pristup eohi definitivno dovodi do vibrantnijeg prikazivanja emotivnih i intelektualnih vrtloga u životima junaka i prenosi histeriju doba u koje je smešten. 

Čitao sam nešto negativnih komentara o ovom filmu, i deluju kao rukopis osoba koje su zalutale u bioskop. 

* * * * / * * * *

No comments:

Post a Comment