Monday, December 16, 2013

THE IMMIGRANT

Pogledao sam THE IMMIGRANT Jamesa Graya, vrlo zanimljiv slučaj potpune degeneracije forme unutar pogrešnog produkcionog konteksta. Naime, James Gray je poznat kao jedan od najistaknutijih klasicista savremenog američkog filma koji je postepeno od oboda glavnog toka klizao prema indie vodama. Konačno, kada se našao potpuno u indie miljeu snimio je THE IMMIGRANT, film sa pričom koja više dolikuje nekoj seriji Ljubiše Samardžića nego ozbiljnog filma i rediteljskim postupkom koji pokušava da bude sofisticiran iako je jednostavan do tačke banalnosti.

THE IMMIGRANT je film sa poznatim, i velikim, glumcima kao što su Marion Cotillard i Jeremy Renner tako da ga je moguće podneti, ali nije toliko zanimljiv za analizu sam po sebi. Ipak, kao simptom je vrlo značajan.

Naime, u Holivudu je nastupila kriza ozbiljnog storytellinga. Osim Scorsesea sve je teže naći reditelja koji ume da smisleno ispriča neku priču koja u sebi nema izraziti žanrovski pečat ili nekakav high concept. Naravno, još uvek ima takvih filmova ali većinu odlikuje neka specifičnost u rediteljskom konceptu, ili inspiracija u istinitoj priči i sl. Dakle, kriza je i idejna i realizatorska.

Gray je zapravo pokazao simptome te krize. Prvo je ozbiljan storytelling gurnut u indie vode, a onda je tamo potpuno izgubio pripovedačku disciplinu koja odlikuje ozbiljno producirane filmove. I tako nastaju promašaji kao THE IMMIGRANT. Uprkos tome što je reč o konvencionalnoj priči, ona je isterana van prirodnog ambijenta i samim tim je mutirala u nešto pogrešno što ni Gray kao reditelj niti sama priča mogu da iznesu.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment