Saturday, December 28, 2013

THE HUMAN RACE

Pogledao sam THE HUMAN RACE Paula Hougha, akcioni horor koji se oslanja na oprobane obrasce BATTLE ROYALEa, HUNGER GAMESa i slične bratije. Njegov glavni adut je Eddie McGee, glumac koji vrlo vešto prevazilazi svoj problem, naime izgubio je nogu zbog bolesti, i uspeva da bude neobični akcioni heroj. U tom pogledu, Eddie McGee je do te mere atipičan da je u određenom smislu neizbežno njegovo uključivanje u EXPENDABLESe u nekom trenutku.

Ostatak ekipe takođe čine i junaci sa raznim drugim bolestima i hendikepima, ali McGeejev lik se izdvaja iz konvencija invaliditeta koji su karakteristični i za akcioni film i za horor.

Nažalost, izvan nekoliko dobrih detalja, kako u pogledu inscenacije tako i odnosa među likovima, Hough ne uspeva da napravi efektnu celinu, i uprkos tome što prevazilazi znatan deo B-horor scene ipak ne uspeva da je u potpunosti preraste.

Nadam se da će Hough u budućnosti uspeti da napravi film u kome će ono što je dobro, i ono što je obećavalo u HUMAN RACE činiti veći deo trajanja a da će faulovi i razni klišei biti svedeni na minimum. Ipak, plašim se da on ima još puno da uči čim je sebi dopustio da napravi takve greške.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment