Monday, December 16, 2013

ДОБРО ПОЖАЛОВАТ

Pogledao sam ДОБРО ПОЖАЛОВАТ Elema Klimova, tatijevsku komediju smeštenu u milje dečjeg kampa. Klimov je ovaj film očigledno postavio kao kritiku sovjetskog sistema, njegove neefikasnosti a sve je smestio u benevolentnu dečju avanturu sa priglumpim vaspitačima i snalažljivim pitomcima. Nažalost, ovo je vrsta humora i rediteljskog pristupa koji je zaista stvar ukusa, ali i stvar svog vremena. Rekao bih da možda, u skladu sa afinitetom za tatijevsku komediju, ovaj film može dobiti nešto više poštovanja od drugih nego od mene, ali rekao bih da je reč o estetski minornom delu koje je više zanimljivo kao fusnota u istoriji sovjetskog filma.

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment