Tuesday, December 17, 2013

CZETRY NOCE Z ANNA

Pogledao sam CZETRY NOCE Z ANNA Jerzy Skolimowskog. Ovaj film je prethodio izvanrednom ESSENTIAL KILLINGu, i rekao bih da sada u osmoj deceniji života Skolimowski ostaje primer kako evropski veterani treba da snimaju filmove. Ako imamo u vidu da i mi egzistiramo u jednoj kinematografiji koja izuzetno poštuje debitante ali da su isto tako najveći uspesi postizani decenijama ranije što je formiralo svojevrsnu gerontokratiju, Skolimowski snima daleko zanimiljivije filmove od većine svojih vršnjaka u Evropi a naročito na Istoku. Štaviše, pošto je Skolimowski u određenom smislu bio saigrač a potom i pandan Polanskom i ovaj ga je u svakom smislu nadmašio kada su bili na vrhuncu, sada bih rekao da Skolimowski radi zanimljivije filmove, sa lakoćom i tematskim fokusom kakav nije imao ni kada je bio na vrhuncu, barem u pogledu životnog doba.

Kao što je ESSENTIAL KILLING imponovao svojom jednostavnošću i energijom i nametnuo se kao jedan od najznačajnijih filmova na temu Rata protiv terorizma, ali i vrlo zanimljiva priča o opstanku, tako je CZETRY NOCE kriptičan, apsurdni pogled na neke od već poznatih tema evropskog filma, bizarna intimistička priče smeštena u poljsku provinciju, o marginalcu nevino optuženom za silovanje koji međutim nije sasvim lišen perverznih navika.

Skolimowski gradi lik glavnog junaka kao simpatičnog gubitnika i margialca, nikada ne gubeći iz vida njegovu asocijalnu dimenziju i bez oslanjanja na jednostavne efekte kojim bi ga učinio potpuno prihvatljivim ili proizveo identifikaciju. Ipak, uprkos tome što u filmu nema likova sa kojima se gledalac može identifikovati, CZETRY NOCE nije film lišen topline.

U vizuelnom pogledu Skolimowski se dosta koristi kadar-sekvencama i kao i uvek nudi izuzetno energičan prilaz tom rešenju. Iako formalno ovo nije dinamičan film, Skolimowski stvara prizore koji su puni energije i u tom pogledu je reč o masterclassu za ovu vrstu filmmakinga.

Ova potentna faza svoj vrunac postiže film kasnije u ESSENTIAL KILLINGu ali CZETRY NOCE ostaje naslov koji itekako zaslužuje pažnju.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment