Saturday, September 15, 2012

LE CLASSE AMERICAINE

Konačno sam uspeo da lociram titlove za LE CLASSE AMERICAINE Michela Hazanaviciusa i Dominique Mazerette, film koji je za godišnjicu Warner Brosa izmontirao od raznih Warnerovih klasika i taj ready made dopunio nahsinhronizacijom na francuski koja je i inače u skladu sa njihovim prikazivačkim tradicijama.

Najviše su iskorišćeni HARPER i ALL THE PRESIDENT'S MEN a John Wayne je kompiliran iz brojnih filmova.

Rezultat nije ambiciozan kao DEAD MEN DON'T WEAR PLAID ali nije ni dub iz Bebevizije već je na pravom putu, uspevajući da istovremeno bude duhovit ali i polemičan u odnosu na materijal, sa nekim autentično francuskim touchevima koji smeštaju razne intelektualističke detalje tamo gde bi se najmanje mogli očekivati. Hazanavicius je potom i ostatak svoje karijere bazirao upravo na reinterpretaciji klasičnog Holivuda i starih filmova.

Ova vrsta Serbian Cuttinga je objektivno vrlo lucidan recept za realizaciju no budget debija sa kojim se može privući pažnja.

* * * / * * *

No comments:

Post a Comment