Thursday, September 6, 2012

SCENE DE LIEU

Pogledao sam SCENE DE LIEU Andre Techinea. Scenario za ovu prilično pretencioznu i ne sasvim ubedljivu chabrolovsku priču napisali su Techine, Pascal Bonitzer i Olivier Assayas, i rezultat koji su postigli između ostalog čak ne može da se poditči time da je na nekom elementarnom gledalačkom nivou jasan, iako mi se čini da nije bilo namere da se ne razume priča. Slično poznom Chabrolu, i Techine voli radikalne gestove junaka koji su vrlo često u ozbiljnom neskladu sa realističkom fakturom koju dotle uspostavlja. Ta mešavina čehovljevskog izbegavanja velikih melodramskih događaja i potpuno neuverljivih lomova u junacima karakteriše ovaj rad.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment