Saturday, September 15, 2012

THE CLONUS HORROR

Pogledao sam THE CLONUS HORROR Roberta S. Fivesona, vrlo zanimljiv SF film iz 1979. godine o koloniji klonova koji služe za žetvu organa koji se potom ugrađuju bogatašima i zaslužnim građanima. Fivesonov film se bavi premisom koja nije sasvim nepoznata i imala je razne varijacije s tim što je ISLAND Michaela Baya najdalje otišao u eksploatisanju ove ideje. CLONUS je znatno jeftiniji i jednostavniji a bez sumnje i bolji film od onog koji je snimio Bay. Fivesonov je na kraju završio i na sudu sa Bayom i sve je rešeno vansudskom nagodbom za nepoznatu sumu novca.

Film je snimljen sa ograničenim budžetom, ali sa zavidnom energijom. Iako odaje utisak TV rada i verovatno deluje bolje na malom ekranu, vidim da ga beleže i kao bioskopski a ponegde i kao TV film. U tom smislu, ako je reč o TV filmu, ocena samo može biti još viša.

ISLAND je imao identičnu premisu i nije bio dovoljno dobar da bi sa takvom postavkom ispunio taj preogromni format produkcije. CLONUS je u tom pogledu uspeo - nastao je kao mala atraktivna premisa u periodu malih B-filmova. I što je još važnije, u eri kada je Cronenberg već ulazio film, iako je daleko od toga da ga doseže, u pojedinim detaljima pruža sličan ugođaj.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment