Saturday, January 30, 2021

ASSASSINATION NATION

Pogledao sam ASSASSINATION NATION, filma Sama Levinsona u kom se on zagrevao za seriju EUPHORIA i počeo da uspostavlja određene poetičke zahvate koje će u njoj dovesti do krajnje forme. Međutim, već u ovom filmu, Levinson uspostavlja ne samo poetičke pretpostavke u izrazu već i neke odnose među likovima i dinamiku moći koje će preneti u svoju seriju.


Čitav niz elemenata, od nekih likova, pa sve do detalja priče, samo je godinu dana kasnije transplantirao u HBO seriju, i to samo po sebi dokazuje u kojoj je meri Levinson zapravo intervenisao na izraelskom formatu.


Ono što je međutim snimio u ovom filmu zapravo je - uprkos svim veoma velikim sličnostima sa serijom EUPHORIA - potpuno različito kao celina.


Osnovna razlika je za početak idejna. Naime, dok se EUPHORIA bavi eksternalizacijom duboke intime i ličnih nesigurnosti junaka, ovaj film je pre svega  oštra društvena satira, ispoljena između ostalog i kroz intimu junaka.


Dakle, Levinson ovde kritikuje Trumpovu Ameriku socijalnih mreža, koketiranja sa konzervativizmom, istovremene ipšte korozije društvenog tkiva i kambeka domaćinskih puritanskih vrednosti koji se odvijaju na istom bojnom polju socijalnih mreža.


Sam Levinson uspeva da u najvećem delu održi uverljivost filmskog prizora iako odlazi u razne tematske i stilske iskorake.


Film deluje kao Gaspar Noe koji režira PURGE i to je veeoma tačna definicija koja dosta obećava i rekao bih, uglavnom i isporučuje ono što nagoveštava.


Zanimljivo je da Levinsonov film danas stoji negde na ničijoj zemlji indie ili art house filma i žanra, ali d abi recimo osamdesetih bez problema mogao biti dobro prihvaćen eksces kao STREETS OF FIRE, primera radi.


Ono što je naparavio u ovom filmu, Levinson je brzo sproveo u svojoj impresivnoj i propulzivnoj seriji za HBO. Ipak, lako sam mogao zamisliti i obrnut put u kom recimo Levinson posle ovoga radi neki high concept akcijaš ili horor.


Uprkos tome što će ove poetičke pretpostavke u seriji EUPHORIA dostići svoj zenit, ASSASSINATION NATION je mnogo širi showcase od toga. 


* * * 1/2 / * * * *


No comments:

Post a Comment