Tuesday, August 18, 2020

JUMP INTO HELL

JUMP INTO HELL Davida Butlera je zanimljiv kuriozitet - reč je o B-combat filmu Warner Brothersa, po scenariju Irving Wallacea čiji su protagonisti francusli padobranci u Indokini, tokom bitke za Dien-Bien-Phu.

Film je B. Veoma slabo rekonstruiše bitku i ima dosta tanku priču. Tako da nažalost ne uspeva da kapitalizuje umeće svojih autora, njihovu rutiniranost i osveženje u odabiru miljea. 

* 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment