Friday, November 30, 2018

VIDEOMANNEN

VIDEOMANNEN Kristiana A. Soederstroema je švedska arty melodrama koja je naročito interesantna po tome što joj je glavni junak pasionirani kolekcionar VHS kaseta, ljubitelj Giallo filmova i generalno jedna Cinemageddon-duša u šestoj deceniji života. Ovaj filmofil se nalazi na životnoj stranputici, nekada je vodio najbolju švedsku videoteku a sada se suočava sa izbacivanjem na ulicu gde mogu završiti i on i njegova kolekcija neprocenjive vrednosti.

Sudbina ga povezuje sa jednom drugom osobom takođe zarobljenom u osamdesetim, ženom koja voli tu deceniju jer je tada bila mlada i svet je delovao kao da je samo njen. Njih dvoje stupaju u depresivnu ljubavnu vezu.

Ona je alkoholičarka a on takođe voli dobru kapljicu i razvija paranoju koja umnogome podseća na situacije iz filmova koje voli da gleda, premda ne na pulpy način već mnogo više u formi vizuelnog izraza junakove psihoze.

U danima kad je nostalgija za osamdesetim jedan od dominantnih kulturnih modela, VIDEOMANNEN pokušava da dekonstruiše ne same osamdesete već upravo tu nostalgiju i to čini na zanimljiv način, protivno dominantnoj struji "dece osamdesetih" koja su sada na rukovodećim pozicijama i žele da ih ožive.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment