Wednesday, February 28, 2018

PLATEIA AMERIKIS

PLATEIA AMERIKIS Janisa Sakaridisa je inicijalno zanimljiv film u atinskom trgu na kome se nekoliko sudbina prepliće pod uticajem narastajuće migrantske populacije. Najzanimljivija linija je ona o plašljivom rasisti kog igra Makis Papadimitru kog znamo iz filma SUNTAN, na neki način zaštitno lice modernog anksioznog Grka, u uelbekovskom ključu i na neki način kroz ovog glumca možemo nadovezati i PLATEIA AMERIKIS na SUNTAN, nažalost samo u toj liniji priče. Ostale linije priče su nažalost bitno manje zanimljive, kako stilski, tako i fabularno i to je šteta. Na kraju PLATEIA AMERIKIS ostaje jedan od onih filmova sa više priča u kojima tih više linija deluju kao slabost i rediteljeva nesposobnost da ispriča jednu jaku. Nažalost, još je gore kad imamo film u kome je da ta jedna jaka priča, a to je ova o rasisti sa Makisom Papadimitruom mogla da se razvije dalje u jednu produženu studiju neuroza savremenog Grka, započetu u SUNTANu.

* * / * * * *

No comments:

Post a Comment