Wednesday, April 26, 2017

DARE

DARE Adama Salkyja je vrlo lako mogao da bude jedan od kultnih omladinskih filmova jer je imao retku priliku da radi sa vodećim mladim glumcima u usponu, ovog puta konkretno sa zachom Gilfordom koji je već bio u mašini FRIDAY NIGHT LIGHTSa i Emmy Rosum koja samo što nije stupila u SHAMELESS. Nažalost, nesigurnost u pogledu tona filma, nespremnost da se ode u nešto prljaviji realizam a opet i izbegavanje našminkane estetike teen filma, a sve u spoju sa pričom koja suštinski mnogo više vuče na ovo prvo, rezultirala je jednim nesigurnim ostvarenjem u kome su pojedinačni doprinosti mnogo efektniji od celine.

Međutim, ne svodi se odluka između realizma i estetizovanog omladinskog filma samo na Salkyjevu režiju, već i na sam narativni zamajac. U maniru teen filma Johna Hughesa, DARE počinje jednom high concept scenom, koja po svojoj jednostavnosti gotovo da nosi svedenost bajke, i taj "izazov" koji biva postavljen pred galvnu junakinju, iako nosi arhetipsku snagu bajke zapravo morao je biti stilski preciznije realizovan kako bi se kasnije našao balans između Johna Hughesa i Larry Clarka. Nažalost, tu scenu Salky režira potpuno hughesovski. Kada se tome doda pomeranja sa fokusa sa jednog na drugog junaka, čime nam i bukvalno izmiče strukturu mita, bajke ili najjednostavnije rečeno hero's journeya, Salky pravi niz grešaka u koracima koji naprosto nisu rezultirali nekim konstruktivnijim kršenjem pravila.

Emmy Rosum i Zach Gilford su odlični u glavnim ulogama s tim što pomeranje fokusa sa jednog na drugog junaka najviše otvara prostor u Gilfordu jer je u najžešćim situacijama on u fokusu priče. Stoga je on ponajviše i mogao da profitira iz ovog filma. Ipak, DARE ostaje jako solidan showcase za svoju mladu podelu, ali i znak da bi Salky uz jaču producentsko-scenarističku superviziju mogao da pruži mnogo više.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment