Sunday, February 21, 2016

TI MENE NOSIŠ

Pogledao sam TI MENE NOSIŠ Ivone Juke. Reč je o filmu od 155 minuta, a to je impozantna minutaža za ragionalni film koji ponekad odaje utisak da je nepodnošljivo dugačak ali retko kada prelazi sto minuta. Međutim, ova priča dostupna je i u formi serije od 350 minuta i rekao bih da je možda televizijska serija ipak prikladnija forma da se sve ovo obuhvati. Ivona Juka želi da kanališe ranog Innaritua ali naprosto nema senzibilitet da napravi takvu celinu, iz perioda kada je ovaj radio sa Arriagom. Naprosto, Innaritu je posle prelaska u Holivud radio isključivo sa velikim zvezdama i nastavio je saradnju sa svojim meksičkim DPjem Rodrigo Prietom (kog je kaznije zamenio zemljakom Lubezkim) koji mu je pružao vrlo specifičnu vibrantnost i hightened reality u svojoj fotografiji. Jukin film pak izgleda dosta skandinavski, i kao takav naprosto ne može da održi tonus u minutaži od 155 minuta, jer ni danski filmovi nisu karakteristični po dugom trajanju. Drugo, Juka zapravo nikada u potpunosti ne preplete svoje tri priče na istinski znakovit način i na kraju, mi dobijamo utisak da je ona ovde sabila tri filma, i da bi svaki od njih bio odličan.

Juka plaća skupu cenu što se nije, bordvelovski rečeno, poslužila jednom bitnom konvencijom holivuskog scenarija a to je junak sa kojim se gledalac identifikuje i koji ima jasan cilj i kontraradnje koje ga u tome sprečavaju. Jukin film nije film stanja, daleko od toga, ima on i protagoniste i može se prepričati, međutim junaci su mahom neaktivni, i u minutaži od 155 minuta takva postavka se ne može održati.

Ako imamo u vidu da u sedmodelnoj seriji ima barem 315 minuta efektivnog trajanja, mislim da je potpuno moguće izmontirati tri jako dobra jednoipočasovna filma po tri priče koje se u ovom filmu ukrštaju, i da bi barem jedan od njih imao bolji odjek od ovoga.

Glumačka podela nema naročiti star-wattage iako je gluma uglavnom solidna, uključujući mahom pristojnu interpretaciju naturščika.

Film u sebi nosi jedan zanimljiv motiv a to je snimanje sapunske opere oko koga gravitiraju svi junaci. Te scene su vrlo efektne, i ta matrica sapunice koja okuplja junake koji potom u svojim životima proživljavaju velike melodramske preokrete ima određenog potencijala koji Juka tek delimično iskorišćava. Čini mi se da je taj motiv sapunice mogao biti još jače iskorišćen. Ovako pre svega ostaje kao prostor za uvođenje još jednog sloja pre svega u vizuelnom izrazu.

TI MENE NOSIŠ deluje kao mashup tri odlična filma Zrinka Ogreste u jednu celinu koja je intrigantna ali nažalost nema efekat zbira tog unetog kvaliteta.

U svakom slučaju, nekada ću sigurno pogledati i sedmodelnu seriju, mislim da ću u njoj više uživati. 

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment