Tuesday, February 23, 2016

SZERDAI GYEREK

Pogledao sam SZERDAI GYEREK Lili Horvath, melodramu o devojci koja nosi traumu zbog napuštanja u sirotištu, i pokušaja da barem ona povrati starateljstvo nad sinom kog je dobila u vezi sa lokalnim delinkventom. Šansu da povrati starateljstvo nad sinom pokušava da dobije tako što će se prijaviti na konkurs OTP Banke koja pravi ekspreimentalni program kredita za preduzetnike sa margine. Međutim, razne okolnosti utiču da ona ne može da se izvuče iz tog taloga.

Film je fino estetizovan, gluma je prilično solidna, ali sama priča i duh je baš plakatski, kao u nekom socijalističkom filmu koji kritikuje komunizam, što samo po sebi, zar ne, nije nelogično. Međutim, ovde ta kritika dobija plakatsku formu, priča ima melodramske konvencije koje su prenaglašene u pojedinim fazama i to sve umanuje efekat jedne inače dosta pristojne produkcije.

Ipak, mogu da zamislim ovaj film kao deo televizijskog programa i mimo festivalskog života.

* * 1/2 / * * * *

No comments:

Post a Comment