Friday, August 14, 2009

THE BACHELOR AND THE BOBBY-SOXER

Pogledao sam THE BACHELOR AND THE BOBBY-SOXER Irvinga Reisa, iz 1947. godine.

Reč je o romantičnoj komediji sa Cary Grantom, Shirley Temple i Mirnom Loy koja je pre svega zapamćena po tome što je za nju Sidney Sheldon osvojio oskara.

Shedlonov scenario za BACHELOR AND THE BOBBY-SOXER je preteča savremenih high concept romantičnih komedija u kojima se iza koncepta razvija ljubavna priča, ali se ponekad ne zna šta je bitnije autorima, koncept koji spaja junake ili emocija koja se razvija među njima.

U tom smislu, iako je film konstatno zabavan, ono što je osnovni emotivni sadržaj priče, ostaje sporedno, a u prvi plan izlaze sjajne komičarske role Cary Granta i Shirley Temple.

Iako se BACHELOR AND THE BOBBY-SOXER ne ubraja među najveće Grantove klasike, nesumnjivo je reč o filmu koji potvrđuje konstano visok kvalitet njegovog outputa, i što je još važnije može da prođe kao zabavan film i preko 60 godina kasnije.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment