Sunday, September 24, 2023

KENKEI TI TAI SOSHINI BORYOKU

KENKEI TI TAI SOSHINI BORYOKU Kinjija Fukasakua je jakuza film koji je po rediteljskom stilu blizak Fukasakuovom serijalu YAKUZA PAPERS, a scenario je pisao njegov saradnik sa tog projekta Kazuo Kasahara.

KENKEI TI TAI SOSHINI BORYOKU je baziran na istinitoj priči o korupcionoj aferi oko zemljišta u zapadnom Japanu u koju su bila umešana dva jakuza klana, korumpirani policajci i gradski večnici. U toj aferi učestvovale su čak i poznate korporacije kao što je Sanyo i ona se pominje u filmu snimljenom desetak godina posle događaja.

Ovo je film iz Fukasakuovog ciklusa o jakuzama koji je više namenjen i više zanimljiv japanskoj publici nego inostranoj. Međutim, on je izuzetan reditelj i uprkos tome što je ovo kompleksna gangsterska priča sa mnogo uključenih činilaca, on uspeva da ga napravi čitljivim i inostranoj publici, što kod takvih pokušaja u Aziji nije uvek slučaj.

Bunta Sugawara je tu, ali nema onaj protagonizam kakav mu je Kinji inače namenjivao, no ispunjava svoj zadatak i donosi neophodan autoritet.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment