Saturday, September 16, 2023

GENDAI YAKUZA: HITO-KIRI YOTA

Bunta Sugawara je glumac koji je odigrao jednog od najznačajnijih junaka u opusu Kinjija Fukasakua i GENDAI YAKUZA: HITO-KIRI YOTA se smatra naslovom koji je otvorio prostor za njihov serijal kojim su pokorili japanske blagajne.

Ovaj film me je pomalo inspirisao za MEZIMICU svojevremeno a sada sam odlučio da ga repriziram na boljoj kopiji i utisak mi se nije promenio.

Taj odnos između kriminalca širokog spektra i prostitutke je i dalje zanimljiv i nudi niz paralela oko njegovog odnosa sa majkom itd. Međutim, on je ipak sporedan u filmu i uprkos tome što se ona kao junakinja javlja u svim ključnim tačkama priče, film se zapravo ne bavi njihovim odnosom. Odnosi kojima se film s druge strane u kontinuitetu bavi jesu odnosi glavnog junaka Okite, sa drugim jakuzama i to je meni zapravo manje zanimljiv deo filma jer tu nema mnogo nijansi - imamo saveze, imamo sukobe, nove dogovore i tako u krug, U tom aspektu film ne nudi mnogo toga novog ali su karakteri zanimljivi, pre svega šef Yato bande.

Kinji Fukasaku u nekim uvodnim situacijama pravi rešenja koja će kasnije biti osnovno obeležje YAKUZA PAPERSa kako bi gledaoci uspevali da pokupe sve podatke, pa je film u tom smislu pored Sugware takođe bio anticipacija. Međutim, ostatak toka, ovo je kanonski energični visceralni Fukasakuov yakuza film, sa izraženim smislom za humor koji proističe iz smrtno ozbiljne radnje, dakle bez komičnih odmorišta kojima je umeo povremeno da bude sklon. 

Ponovo jedan od Fukasakuovih yakuza naslova u kojima ovaj žanr postaje nešto posebno.

* * * / * * * *

No comments:

Post a Comment